Przepisy - kredyt-hipoteczny-oprocentowanie

Kredyt hipoteczny oprocentowanie

pozyczki-kredyty.org


 

Jak powszechnie wiadomo oprocentowanie kredytu hipotecznego ma spory wpływ na wysokość miesięcznej raty. Jest to też jeden z najważniejszych parametrów składających się na ofertę kredytu hipotecznego. Innymi takimi czynnikami są: prowizja, marża oraz dodatkowe okołokredytowe koszty. Każdy, kto chociaż raz porównywał oferty kredytów hipotecznych wie doskonale, że różnią się one od siebie, a różnice w wysokości raty, przy tej samej kwocie mogą wynieść nawet kilkaset złotych.

 

Jako nominalne oprocentowanie kredytu określona jest stopa procentowa, która jest podawana w skali roku -jest ona potrzebna do wyliczania odsetek. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest zmienne. Związane jest z bardzo długim horyzontem czasowym zawieranej umowy kredytowej.

 

Większość banków oprocentowanie kredytu hipotecznego opiera na dwóch składnikach: WIBOR, LIBOR, EURIBOR, a także marży banku. Wszystkie 3 składniki aktualizuje się każdego dnia. Warto zauważyć, że u osoby zaciągającej kredyt hipoteczny oprocentowanie najczęściej ustalane jest przy wskaźniku WIBOR oraz trzy lub sześciomiesięcznym wskaźniku LIBOR.

 

Należy pamiętać, że tej składowej oprocentowania kredytu niestety nie można negocjować. Wynika to z tego banki pomiędzy sobą różnią się sposobami ustalania stopy referencyjnej, która jest częścią składową oprocentowania kredytu hipotecznego.


Jak już wcześniej było wspomniane w przypadku zobowiązania, jakim jest kredyt hipoteczny – oprocentowanie składa się z dwóch elementów. Drugim z nich jest pobierana przez bank marża za udzielenie kredytu. To w jakiej wysokości znajdzie się ostatecznie marża w umowie kredytowej, zależy od oferty oraz oceny zdolności kredytowej klienta i samej kwoty kredytu.


W związku z tym klienci, którzy z punktu widzenia banku mają wysokie dochody i dobrą historię kredytową, mogą w związku z tym liczyć na niską marżę. Z tego powodu kredyt hipoteczny, oprocentowanie tego kredytu jest mniejsze.

Marża, która jest zapisana w umowie kredytowej obowiązuje przez cąły okres jej trwania. Bank nie może jej zmienić bez zgody klienta, ale nie ma również możliwości renegocjacji. Czasami jednak występują okoliczności, które mogą spowodować zmianę marży, a tym samym oprocentowanie kredytu hipotecznego. Do tych okoliczności można zaliczyć problemy ze spłatą kredytu lub też sytuacje, w których w istotny sposób zmieniły się warunki, na jakich został udzielony kredyt (przykładowo utrata pracy przez jednego z małżonków lub jego śmierć). Jednakże jak się obserwuje, to podwyższenie marży nie następuje dopóki kredyt spłacany jest w wyznaczonych terminach.

 

Jednocześnie warto zauważyć, że istnieje pewna możliwość na to aby, marża i oprocentowanie kredytów hipotecznych były niższe. Jeżeli klient zaciągnął kredyt w okresie, gdy wszystkie marże były bardzo wysokie, a teraz po kilku latach jest wiele dużo tańszych ofert, to wówczas może on wystąpić z propozycją renegocjacji kredytu. Pomóc może wtedy możliwość refinansowania zobowiązania.

 

Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie nominalne nie jest całym kosztem kredytu. Za takie uważa się oprocentowanie rzeczywiste RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania). W ramach oprocentowania rzeczywistego dochodzą dodatkowe koszty, w związku z tym rzeczywiste oprocentowanie kredytów hipotecznych jest wyższe niż nominalne.


Lista tematów: